Badania przeprowadzane na rynku gospodarczym są przede wszystkim niezwykle ważne dla prosperujących firm. Dzięki tego typu badaniom przedsiębiorstwo jest w stanie dopasować odpowiednio produkt do danej grupy docelowej, dla jakiej jest on przygotowywany. Skład produktów, użyteczność, funkcjonalność, jak również jakość oferowanych produktów, to gwarancja sukcesu wytwórcy.

 

Badania jakościowe przeprowadzane na rynku mają przede wszystkim pozwolić na uzyskanie informacji na temat danego produktu zaoferowanego na rynku. Ponieważ tego rodzaju badania koncertują się przede wszystkim na znacznie głębszej analizie, na charakterystyce umożliwiającej poznanie opinii na temat konkretnych produktów są przeprowadzane w formie pytań otwartych. Pytania zadawane w przypadku przeprowadzanych badań jakościowych polegają na zadawaniu pytań takich jak:

 • co?
 • ile?
 • w jakiej części?
 • jak często?
 • jak silnie?

Bardzo często w przypadku badań takich jak badanie jakościowe http://www.ideacc.pl/oferta/szczegoly/obsluga-klienta zadaje się pytania otwarte, na jakie osoba poddana wywiadowi może odpowiedzieć swoimi słowami. Charakterystyka danego zjawiska pomaga wówczas ocenić, jak produkt sprawdza się na rynku, czy trafia on do odbiorców, czy czegoś mu brakuje, co warto w nim poprawić, aby zadowalał jeszcze bardziej, jak powinien on wyglądać, co w nim przeszkadza, na co zdecydowałby się klient, co by go usatysfakcjonowało. Badane są podczas takich dociekań grupy docelowe, jak również indywidualne osoby. Za pomocą ankiet wykonanie badań jest prostsze dla przeprowadzenia późniejszej analizy. Nie są to badania ilościowe, nie są to również badania o ściśle określonych odpowiedziach, dlatego poznanie charakterystyki danego produktu i szeroko rozwiniętych odpowiedzi na zadawane pytania pomagają znacznie w ustaleniu zapotrzebowania rynkowego.

 

Techniki jakościowe

Pośród najbardziej popularnych technik jakościowych można wyróżnić przede wszystkim techniki takie jak:

 • obserwacje,
 • pogłębione wywiady indywidualne,
 • stadium przypadku,
 • wywiady grupowe,
 • pytania otwarte w przeprowadzanych ankietach (również telefonicznych),
 • burza mózgów.

Tego typu rozwiązania, techniki umożliwiające pozyskanie dokładnych opisów produktowych, to jedno z rozwiązań, z jakiego korzystają analitycy i firmy prosperujące na rynku. Jest to jeden ze sposobów, który trafia doskonale w gust przedsiębiorstw, jakie na podstawie przeprowadzonych ankiet mogą dokładnie opracować strategie firmy, jak również podjąć mało ryzykowne działania w jej obrębie. Są one niezbędne, jeśli firma stara się rozwijać prężnie.   

Zobacz również: