Naturalne szampony do włosów to dobrze zorganizowany marketing


W Polsce, dopiero od kilkunastu lat przedsiębiorstwa mają trudności ze sprzedażą oferowanych produktów, co jest rezultatem zmiany relacji pomiędzy popytem czy podażą. Chodzi tutaj również o naturalne szampony do włosów. Obecnie występuje przewaga podaży nad popytem. Gdy zaczęły się trudności ze sprzedażą, wiele przedsiębiorstw rozpoczęło poszukiwania takiego sposobu działania na rynku który pozwoli zrealizować zamierzony cel. Celem tym może być osiągnięcie określonego zysku, udziału w rynku, zdobycie nowych klientów czy wprowadzenie nowych produktów. Sposobem na realizację zakładanego celu było poznanie i stosowanie marketingu. Oczywiście, bez wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie jest to bardzo trudne, gdyż nadal można się spotkać z niewłaściwym rozumieniem i stosowaniem marketingu. Najczęściej występującym błędem jest utożsamiani: marketingu z reklamą lub tylko z samym procesem sprzedaży. Chociaż sprzedaż oraz reklama są istotnymi elementami marketingu, to nie można jednak utożsamiać ich z marketingiem ukierunkowanym na naturalne szampony do włosów http://www.natinati.pl/25-szampony .


Drugim powszechnie występującym błędem, jest bezkrytyczne kopiowanie rozwiązań z zakresu marketingu stosowanych w państwach, w których marketing jest realizowany od wielu lat. Błąd ten powoduje nieuwzględnienie specyfiki polskiego otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo. Zatem, aby zrozumieć ku czemu zmierza marketing, warto się przyjrzeć, jaki był początek tego typu działalności. Ameryka ma pełne prawo do tego, by nosić miano kolebki ewolucji marketingowej.

Jak to zrozumiemy marketing ukierunkowany na naturalne szampony do włosów odniesie odpowiednie zastosowanie.


Firmy amerykańskie zawsze miały i ciągle mają do dyspozycji ogromny homogeniczny rynek krajowy. W XIX wieku, w miarę udoskonalania się transportu, komiwojażerowie przemierzali kontynent obładowani każdym możliwym rodzajem lekarstw, środków pobudzających i medykamentów. Co prawda, tacy znachorzy mogli równie dobrze sprzedawać olejek z węża, ale ich wkładu w rozwój marketingu nie powinno się pomijać. Rozwój marek rozpoznawalnych, najpierw lokalnie, a następnie na terenie całych Stanów; stworzył podstawę do wzrostu na znacznie większą skalę. Ewolucję koncepcji marketingu, spowodowały zmiany, jakie występowały w gospodarce krajów rozwijających i utrwalających kapitalistyczny system gospodarowania oraz zmiany potrzeb i postępowania na rynku konsumentów. Początkowo dla prowadzenia przedsiębiorstwa wystarczała orientacja na produkcję, ponieważ zapewniona była chłonność rynku na masowo wytwarzane produkty w aspekcie naturalne szampony do włosów. W drugim etapie, orientacja przedsiębiorstw skupiała się nadal na produkcji, lecz ze zwracaniem szczególnej uwagi na te produkty, które zapewniały najwyższą opłacalność wytwarzania. Rosnąca systematycznie podaż towarów, zaczęła wywoływać trudności ich lokowania na rynku, na skutek narastającej konkurencji krajowej i zagranicznej, wysokich kosztów i znacznego ryzyka podejmowania produkcji w dużej skali na każdym rynku, wobec braku pewności zakupu produktów przez konsumentów. Wywołało to zmianę orientacji przedsiębiorstw - z orientacji na produkcję lub produkt na orientację na sprzedaż, wytwarzanych nadal tych samych rodzajów produktów. Współczesnym etapem ewolucji koncepcji marketingu, który zaczął się po drugiej wojnie światowej, jest marketing dynamiczny, nastawiony na ciągłe zmiany i dostosowania do rynku. Koncepcja, współczesnego marketingu jest oparta na orientacji na nabywców, a zwłaszcza na konsumentów, na produkowaniu i sprzedawaniu tego co najlepiej zaspokaja potrzeby każdego nabywcy oraz na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, jeżeli mówimy o naturalne szampony do włosów.


Marketing jest jednym z najważniejszych pojęć w słowniku biznesu. Jest terminem złożonym, jego definicja zawiera wiele elementów. Podobnie jak rachunkowość czy produkcja stanowi jeden z podstawowych filarów, na których opiera się współczesna działalność gospodarcza. O długofalowym powodzeniu rynkowym, każdej firmy, małej czy dużej, wytwórczej czy usługowej, w dużym stopniu decyduje właśnie kampania marketingowa. Wielu ludziom marketing kojarzy się ze sprzedażą bądź reklamą. Nie jest to jednak prawda - są to jedynie części marketingu. Jego zakres obejmuje oprócz tego szereg innych narzędzi i działań: analizę klientów, badania rynku, produkt, cenę czy dystrybucję i promocję.

Zobacz również: