Serwerownie są miejscami, w których znajduje się wiele urządzeń i maszyn elektrycznych oraz elektronika wymagająca sporadycznego nadzoru z zewnątrz, jeżeli jest ustawiona na automatyczne działanie. Dlatego też niejednokrotnie wybuch pożaru wywołanego zwarciem nie jest rozpoznawany przez personel danej firmy na czas. Gaśnica do serwerowni, to podstawa, na którą warto jest zwrócić uwagę wyposażając pomieszczenie tego typu w elementy zabezpieczające. Co więcej, warto również pomyśleć o wdrożeniu z czasem systemów gaśniczych, wykorzystywanych w miejscach, znacznie bardziej narażonych na wybuch pożaru niż w innych.

 

Każdy budynek, w jakim znajduje się sprzęt elektroniczny, w tym komputery, maszynownie, sterownie, powinien być odpowiednio zabezpieczony systemem zabezpieczającym w razie pożaru i rozprzestrzeniania się jego po dalszych pomieszczeniach budynku. O ile zwykłe gaśnice i instalacje wodne – przeciwpożarowe, w takich sytuacjach się nie sprawdzają, ze względu na możliwość zniszczenia całego wyposażenia znajdującego się we wnętrzu objętego system gaśniczym, to gaz wypuszczany w razie wybuchu pożaru, tłumiący ogień, nieszkodzący życiu człowieka, to idealne rozwiązanie.

 

Niepalny gaz a systemy przeciwpożarowe

Niepalny gaz wykorzystywany do napełnienia gaśnic i instalacji przeciwpożarowych montowanych w pomieszczeniach - serwerowniach. Sprzęt w serwerowniach jest bardzo drogi, więc wybór adekwatnych względem tego instalacji gaśniczych będzie doskonałym pomysłem, nie tylko ze względu na szkody wywołane pożarem, ale również możliwość, dodatkowo, narażenia życia ludzkiego. 

 

Dlaczego, warto jest wyposażać serwerownie w systemy przeciwpożarowe?

Pomimo tego, że w serwerowniach na pierwszy rzut oka nie ma się co zapalić, ponieważ wokół wielkich szafek metalowych jest tynk, beton, jak również wykładziny, które mają stanowić materiał niepalny, to zabezpieczenie zakupioną gaśnicą jest priorytetem, nie mówiąc już o instalacjach przeciwpożarowych montowanych przez profesjonalne firmy zajmujące się wdrażaniem instalacji gaśniczych w firmach, w tym w serwerowniach czy biurach, jak również w domach prywatnych. Gaśnica do serwerowni dostępna jest w sprzedaży w wielu miejscach. Nietrudno ją znaleźć i kupić, ze względu na popularność tego typu rozwiązania oraz przestrzeganie zasad BHP względem wyposażenia budynków, gdzie znajduje się wiele osób, jak również sprzęt, jaki może wpłynąć na wybuch pożaru, zapalenia się budynku i narażenia życia ludzi, znajdujących się obecnie w pobliżu pomieszczenia zajętego ogniem.

Zobacz również: