Wypożyczalnia namiotów współpracuje z przedszkolami!


Umuzykalniające zajęcia przyczyniają się także do ogólnego rozwoju dziecka, ponieważ mają nie tylko wychowawcze znaczenie, ale również zdrowotne i kształcące. Śpiew piosenek przez dzieci wpływa na rozwój klatki piersiowej, znacznie pogłębia oddech jak i wzmacnia narząd głosowy. Doskonałym rozwiązaniem na ćwiczenie tych czynności jest zorganizowanie spotkań w plenerze. Jednak musi być w to zaangażowana wypożyczalnia namiotów.


Zajęcia, które łączą ruch z muzyką, znaczne poprawiają koordynację ruchową ale i oddziałują pozytywnie na pracę serca i płuc oraz układ nerwowy. Pomagają rozwijać wyobraźnię dziecka, przyczyniają się do wzbogacania jego słownictwo ale i poprawiają wymowę. Poznane piosenki i ich treść wzbudza i rozwija zainteresowania dziecka. Wszelkie zajęcia umuzykalniające jak również zabawy przy wykorzystaniu muzyki, powinny być zawsze prowadzone w wesołej atmosferze, która jest pełna humoru, gdyż jeśli będą one dla dzieci przyjemne, jak i atrakcyjne to spełnią doskonale swoją rolę. Zatem wspomniana wypożyczalnia namiotów może nam dużo pomóc.


Do zadań wychowania muzycznego w przedszkolu, należy zaliczyć: kształtowanie wrażliwości, która ma na celu umożliwienie bardzo emocjonalnego przeżywania słuchanej muzyki, rozwijanie umiejętności praktycznych, takich jak śpiew, sprawność, gra na instrumentach, umiejętność słuchania oraz tworzenia muzyki, wzbogacanie przeżyć oraz wyobraźni dziecka, rozwijanie twórczej postawy i kształcenie aktywności, poszerzanie wiedzy dziecka na temat samego siebie i świata czy kształtowanie zdolności współpracy. 


Według kryterium społecznego statusu wykonawców czy też odbiorców, wyróżnia się na przykład piosenkę studencką, kabaretową, piosenkę harcerską, turystyczną oraz aktorską, biesiadną i oczywiście dziecięcą. Z racji tematyki piosenki można zaobserwować na przykład piosenkę miłosną, religijną, polityczna, ludową, protest-song, poetycką czy sacro-song. Coraz częściej gatunki te ćwiczone są podczas organizowania imprez z użyciem wynajmów namiotów.


Poetyka współczesnej piosenki jest znakiem popularnej kultury i to z racji na samą sposobność zapamiętywania – utrwalania, tekstu na taśmie magnetofonowej, płycie gramofonowej, taśmie video oraz na płycie kompaktowej, dlatego też rozpoczyna ona swoje istnieć jako tekst artystyczny.


Każda piosenka wykorzystuje przedmioty tradycyjne  melodyki oraz harmonii, a jej słowa jakie zostały napisane do danej muzyki świadczą o określonym stosunku samego autora do tradycji całego bądź też o jego kulturze słowa, przykładem tego jest fakt, iż w ciągu ostatnich lat bardzo niepokojące jest to, że piosenki młodzieżowe są nasycone żargonem oraz wulgaryzmami. Czy wypożyczalnia namiotów w tym aspekcie jest niezbędna?


Proces kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym ma bardzo szczególne znaczenie dla ogólnego rozwoju dzieci. Właśnie w tym okresie tuż obok szybkiego fizycznego rozwoju następuje doskonalenie się mowy i procesu myślenia u dziecka, kształtują się również zainteresowania oraz nawyki, dochodzi do utrwalania się postaw społecznych i moralnych. W przedszkolnym wieku u dziecka pojawiają się elementy charakterystyczne dla samej struktury muzycznych zdolności człowieka dorosłego.


Do podstawowych form nauczania muzycznego zalicza się przede wszystkim: słuchanie oraz śpiewanie piosenek, a także zabawy rytmiczne lecz przy akompaniamencie, różnego rodzaju zabawy ze śpiewem oraz sama gra na instrumentach. Poprzez kontakt z różnorakimi formami działania muzycznego, wszystkie dzieci uczą się jak dokonywać analizy oraz syntezy. Sam kontakt z muzyką, ma wpływa także na rozwój mowy oraz wyobraźni dziecka. Bez wątpienia dziecko często musi odnaleźć i dopasować odpowiednie słownictwo tak by wyrazić swoje odczucia i spostrzeżenia, które pojawiają się w czasie słuchania i tworzenia oraz innych form kontaktu z ową muzyką.


Podsumowując muzyka ma wpływ na emocjonalną sferę dziecka. Każde przeżycie emocjonalne, które jest związane ze słuchaniem określonego utworów o bardzo różnorodnym charakterze oraz nastroju jest oczywiście indywidualne. Bardzo często dochodzi do zdarzenia w którym, to ten sam utwór potrafi wywołać u dziecka całkowicie odmienne doznania jak i skojarzenia. Na taką teorie wskazują wypowiedzi dzieci albo ruchowa interpretacja utworu. 

Zobacz również: