Forum o marketingu :: Public relations (PR) - Definicja
 

FAQ  Szukaj  U縴tkownicy  Grupy  Statystyki  Rejestracja  Zaloguj

Forum o marketingu Strona G丑wna » Promocja » Public Relations » Public relations (PR) - Definicja

Public relations (PR) - Definicja
Autor Wiadomo舵

Arkadiusz Piechowiak 
Administrator
Tech. Admin


Do潮czy: 10 Lip 2007
Posty: 15
Sk眃: Janowiec Wlkp. / Pozna

Wys砤ny: Nie Pa 07, 2007 9:07 pm   Public relations (PR) - Definicja

Public relations (PR) (z ang. – relacje z otoczeniem) – proces komunikowania, kt髍y poprzez stworzenie mo縧iwo禼i dialogu i interakcyjno舵 dzia砤 oraz z pomoc okre秎onych instrument體 i technik komunikacyjnych, wzmacnia lub nawet kreuje zwi眤ek organizacji z jej otoczeniem, aby stworzy sytuacj, w kt髍ej nast眕i wyr體nanie interes體 organizacji i jej otoczenia oraz aby umo縧iwi funkcjonowanie organizacji i jej otoczenia w optymalnej dla obu stron rzeczywisto禼i.

Niekt髍zy uwa縜j public relations za eufemizm ukrywaj眂y pod p砤szczykiem dostarczania obiektywnej informacji materia硑 propagandowe. Rzeczywi禼ie w USA pierwotnie dzia砤nia te mia硑 zbli縪ne znaczenie. Wynika硂 to jednak z faktu pozytywnego rozumienia poj阠ia propaganda. Takie podej禼ie do propagandy by硂 r罂ne od niemieckiego, kt髍e ma negatywne konotacje oraz genez.

W zale縩o禼i od przyporz眃kowania dzia砤 public relations dziedzinom: marketingowi, komunikacji spo砮cznej, zarz眃zaniu r罂ne s cele przypisane public relations. W pierwszym przypadku za g丑wny cel stosowania public relations mo縩a uzna kreowanie wizerunku firmy / organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produkt體 lub us硊g z wykorzystaniem lider體 opinii lub bezpo秗ednio przy u縴ciu np. medi體. Specjali禼i od PR zwykle w眘ko definiuj grup docelow swoich dzia砤, aby precyzyjniej przygotowa dla nich ofert. W drugim przypadku nacisk k砤dziony jest na proces zarz眃zania informacj, kt髍y ma za zadanie stworzenie w 秝iadomo禼i odbiorcy konieczno禼i istnienia organizacji, jej integralno禼i ze 秗odowiskiem j otaczaj眂ym, etc., poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. W trzecim przypadku uznaje si PR za strategiczny element zarz眃zania organizacj, kt髍ego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacji tak wewn眛rz niej, jak i z otoczeniem. Dotychczas nie rozstrzygni阾o sporu, kt髍e z tych podej舵 jest w砤禼iwe, ale wi阫szo舵 badaczy przyznaje PR strategiczn rol w organizacji i stawia je jako r體norz阣ne np. wzgl阣em marketingu.

wi阠ej na http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations


紃骴硂: wikipedia.pl
_________________
Pieni眃ze, kt髍e mamy, s narz阣ziem wolno禼i. Pieni眃ze, za kt髍ymi si uganiamy - narz阣ziem niewoli.

www.forumomarketingu.pl
 
 
 

fajna76 
U縴tkownik

Do潮czy砤: 02 Cze 2010
Posty: 11
Sk眃: Szczecin

Wys砤ny: Sro Cze 02, 2010 2:27 pm   

Warto by by硂 te napisa o czarnym PR
   
 
 

damian
U縴tkownik

Do潮czy: 14 Sie 2010
Posty: 14
Sk眃: Wroc砤w

Wys砤ny: Sob Sie 14, 2010 9:27 pm   

To ja dodam jeszcze definicj czarnego PR r體nie z wikipedii:

Czarny PR (potocznie czarny pijar od czytanego niestarannie z angielska skr髏u wyraz體 public relations "pi-ar" /piː ɑː(r)/), antyreklama, negatywna kampania wyborcza[1] - oznacza system metod, dzia砤 b眃 posuni赕 propagandowych, ale przede wszystkim manipulacyjnych, prowadz眂ych do zdyskredytowania przeciwnika (zwykle polityka lub firmy) w oczach opinii publicznej celem zdobycia jej przychylno禼i (zwykle elektoratu lub klient體). Aby tego dokona, stosuje si mi阣zy innymi przecieki prasowe (prawdziwe lub prawdopodobne), kt髍e przedstawiaj przeciwnika w niekorzystnym 秝ietle.

Skuteczno舵 powy縮zych metod jest dyskusyjna, a wykorzystywanie ich ryzykowne: ujawnienie, 縠 dany podmiot jest zaanga縪wany w czarny PR, zwykle przynosi spadek odsetka przychylnych opinii. Wi笨e si to z powszechnym postrzeganiem czarnego PR-u jako dzia砤nia na granicy etyki.

wi阠ej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_PR :P

W zwi眤ku z tym mam pytanie, jak to jest z t skuteczno禼i takich metod no i co my秎icie o ich etyce?

--
Agencja interaktywna
   
 
 

AKI 
U縴tkownik

Do潮czy砤: 27 Lis 2011
Posty: 2
Sk眃: sd

Wys砤ny: Wto Gru 13, 2011 10:23 pm   

Dla zainteresowanych przyk砤dy narz阣zi wirtualnego PR (e-PR) - idea ta sama jak w przypadku tradycyjnych dzia砤 pijarowskich http://pozyskajklienta.pl/jak-zwiekszyc-atrakcyjnosc-sklepu-internetowego/.

Je秎i w眛ek ma by po秝i阠ony na inne definicje to r體nie na tym blogu znajdziecie s硂wnik poj赕 z marketingu, PR, nowo禼i informatycznych. Pozdrawiam. :wink:
_________________
Zapraszam | www.pozyskajklienta.pl |
   
 
 

Maurycy
U縴tkownik

Do潮czy: 30 Lis 2011
Posty: 13
Sk眃: Wroc砤w

Wys砤ny: Sro Gru 14, 2011 2:34 pm   

Nie wiem czy powinno si u縴wa tych dw骳h s丑w razem: etyka i czarny PR ;]
_________________
Reklama na facebooku sposobem na promocj Twojej firmy
   
 
 

ola12
U縴tkownik

Do潮czy: 17 Wrz 2012
Posty: 1
Sk眃: Warszawa

Wys砤ny: Pon Wrz 17, 2012 10:36 am   

Dok砤dnie, czarny PR jest absolutnym przeciwie駍twem s硂wa etyka. Tak poza tym to odpowiedni PR jest 秝ietnym narz阣ziem do kreowania wizerunku, kt髍y naprawd mo縠 przynie舵 multum korzy禼i. Szkoda tylko, 縠 w naszym kraju jest on tak cz阺to jest wykorzystywany w celach negatywnych... :/
_________________
filmy o Public Relations
   
 
 

it-spleen 
U縴tkownik
it-spleen


Do潮czy: 11 Lip 2011
Posty: 601
Sk眃: Tarnowskie G髍y

Wys砤ny: Wto Wrz 18, 2012 11:27 am   

A w jednej z przeczytanych przeze mnie ksi笨ek, pokazane by硑 przyk砤dy czarnego PR, kt髍y stosunkowo dobrze wp硑n背 na firm, kt髍a by砤 'ganiona' - zrobi si szum, ludzie zacz阬i m體i, sprawdza, czy faktycznie tak jest, a przyni髎 za to wiele negatywnego firmie, kt髍a te plotki rozsiewa砤!
_________________
T. Jeziorski | iTSOLUTIONS by SPLEEN | Projektowanie stron WWW i e-Marketing | biuro@spleen.com.pl | +48 660-685-064

szafy meble kuchenne pruszk體 warszawa
   
 
 
 

Konrad-TGA 
U縴tkownik
Konrad - TGA

Do潮czy: 26 Pa 2012
Posty: 13
Sk眃: Toru

Wys砤ny: Nie Pa 28, 2012 10:39 am   

My秎, 縠 bardzo fajnym przyk砤dem kontrowersyjnego PR s kampanie reklamowe United Colors of Benetton. Dotykaj oni cz阺to temat體 tabu takich jak: homoseksualizm, walki religijne, wojny w afryce itp. Oczywi禼ie wywo硊j tym ogromne skandale, ale z drugiej strony zmuszaj elity i ca砮 spo砮cze駍twa do dyskusji o tematach wa縩ych dla ca砮go 秝iata :)
Czy w takim razie dobrze post阷uj czy powinni zaprzesta takich dzia砤 ?
_________________
----------------------------
TGA - Toru駍ka Grupa Animacji - eventy promocyjne, akcje prosprzeda縪we dla sklep體 i galerii, imprezy tematyczne, animacji zabaw dla dzieci i doros硑ch, do縴nki, dni miast, agencja BTL.
   
 
 

Marketer 
U縴tkownik

Do潮czy: 06 Wrz 2012
Posty: 34
Sk眃: Trzebnica

Wys砤ny: Wto Lis 27, 2012 3:23 pm   

Beneton to w og髄e jakie przegi阠ie - wykorzystanie wi昙ni體 skazanych za zab骿stwa albo obra糽iwe kampanie z Papie縠m.

Je秎i kto potrafi si tylko tak reklamowa (poprzez szok) to wsp蟪czuj mu, wida 縠 na wi阠ej go nie sta.
_________________
Og硂szenia Zlecenia
   
 
 

Izabella 
U縴tkownik

Do潮czy砤: 28 Pa 2014
Posty: 24
Sk眃: Gda駍k

Wys砤ny: Pi Lis 28, 2014 10:56 am   

Szczerze m體i眂 uwa縜m, 縠 kampania z papie縠m nie by砤 wcale obra糽iwa. By砤, owszem, kontrowersyjna. Beneton od zawsze wykorzystuje szok w swoich kampaniach, aby zwr骳i uwag na wa縩e kwestie spo砮czne. Najwidoczniej nie znasz polityki marki i w og髄e nie orientujesz si jaka jest jej misja. Dlatego proponowa砤bym zostawi takie opinie dla siebie.
   
 
 

managerka 
U縴tkownik

Do潮czy砤: 18 Lis 2014
Posty: 507
Sk眃: Chorz體

Wys砤ny: Pi Lis 28, 2014 12:06 pm   

it-spleen napisa/a:
A w jednej z przeczytanych przeze mnie ksi笨ek, pokazane by硑 przyk砤dy czarnego PR, kt髍y stosunkowo dobrze wp硑n背 na firm, kt髍a by砤 'ganiona' - zrobi si szum, ludzie zacz阬i m體i, sprawdza, czy faktycznie tak jest, a przyni髎 za to wiele negatywnego firmie, kt髍a te plotki rozsiewa砤!

To si zdarza, bo po prostu czasem chodzi o tym, 縠by o kim m體iono, a czy dobrze, czy 糽e - niewa縩e. Byleby by na j陑ykach.
   
 
 

Izabella 
U縴tkownik

Do潮czy砤: 28 Pa 2014
Posty: 24
Sk眃: Gda駍k

Wys砤ny: Wto Gru 02, 2014 8:40 am   

Zgadzam si z @managerka. Dzia砤nia PR-owe skierowane s na rozg硂s :)
   
 
 

addrun
U縴tkownik

Do潮czy: 23 Lip 2014
Posty: 416
Sk眃: Katowice

Wys砤ny: Pon Gru 29, 2014 8:44 pm   

Dla mnie to jednak jest zawsze dzia砤nie kr髏kowzroczne. Wol budowa co d硊縠j, ale lepiej
   
 
 

spamer 
U縴tkownik

Do潮czy: 11 Kwi 2014
Posty: 66
Sk眃: U

Wys砤ny: Wto Mar 31, 2015 5:03 pm   

Public Relation buduje wizerunek na dlugo wystarczy spojrzec jak to robi profesjonalni dziennikarze telewizyjni, proponuje wybra si na spotkanie na temat PR'u w mediach http://www.kongresprofesjonalistow.pl/

_________________
Dekoracje Sal Zdu駍ka Wola
   
 
 

ennww
U縴tkownik

Do潮czy: 07 Kwi 2015
Posty: 1
Sk眃: Ustronie

Wys砤ny: Wto Kwi 07, 2015 10:06 am   

Najciekawsze jest to, 縠 pomi阣zy normalnym, a czarnym PR jest bardzo cienka ni;p
_________________
http://www.packaging.net.pl
   
 
 
Wy秝ietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie mo縠sz pisa nowych temat體
Nie mo縠sz odpowiada w tematach
Nie mo縠sz zmienia swoich post體
Nie mo縠sz usuwa swoich post體
Nie mo縠sz g硂sowa w ankietach
Nie mo縠sz za潮cza plik體 na tym forum
Mo縠sz 禼i眊a za潮czniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
agencja interaktywna Ententa | Uwolnij Swoja Firm| FUMP - tani i skuteczny e-mailing